To jest tylko podstrona, zapraszamy na: www.elmecol.pollub.pl
 

Działalność koła

Działalność koła obejmuje realizację badań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń, pomiarów natężenia pól elektrycznych i magnetycznych niskich częstotliwości, badań emisji hałasu oraz podstawowych badań elektroakustycznych. W ramach realizowanych badań członkowie koła mają możliwość zapoznania się z najnowszą techniką pomiarową w zakresie określania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych oraz elektroakustyki. Część badań prowadzonych przez studentów koła jest realizowana w jedynej na uczelni komorze ekranowanej akustycznie.